Een oplossing voor het tekort aan sociale huurwoningen

Wij ontwikkelen ook sociaal De laatste jaren zijn er door de regering op meerdere gebieden ingrijpende maatregelen genomen die de zogenaamde niet-geliberaliseerde (sociale) huursector onder druk hebben gezet. De verhuurdersheffing is een stevige ingreep geweest. Sinds vorige week mogen woningbouwcorporaties van minister Blok ook niet meer buiten hun eigen woningmarktregio bouwen. In sommige regio’s zorgt…