IJs van Columbus logo

IJs van Columbus uitvoering

Riothermie buizen

Duurzaam bouwen betekent dat woningen, gebouwen en andere bouwwerken ontwikkeld en gebruikt worden met respect voor mens en milieu. Het gaat bij duurzaam bouwen niet alleen om energiebesparing, maar bijvoorbeeld ook om een duurzaam gebruik van materialen, een gezond binnenmilieu en vooral ook om prettige en leefbare huizen, gebouwen, wijken en steden.

Marsaki is specialist op het gebied van duurzaam bouwen en verbouwen. Zo werd de eerste klimaatneutrale straat van Nederland ontwikkeld in Grijpskerke, maar ook maakten we voor het eerst gebruik van een ijsbuffersysteem voor de verwarming en koeling van woningen.  Daarnaast passen we het riothermiesysteem toe, waarbij thermische energie (cq. warmte) uit afvalwater in het riool gewonnen wordt voor verwarming (en koeling) van appartementen en woningen.

Met het label Wooneco worden Nul op de Meter woningen ontwikkeld die aantoonbaar doen wat we beloven; wonen zonder energielasten. Naast nieuwbouw is verduurzaming van het bestaande vastgoed volop in ontwikkeling en ook op dat gebied heeft Marsaki zich gespecialiseerd.

Wij werken samen in projecten met Marsaki en helpen hen ook met verwerving van nieuwe relaties en opdrachten.